ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาจัดดอกไม้แบบสากล..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาจัดดอกไม้แบบสากล สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ ......
ติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืน..
(วันที่  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564)
ผู้สมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129/2 สามารถติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืนได้ ณ ห้องการเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ..
งดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นชั่วคราว..
(วันที่  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564)
งดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19..
การเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019..
(วันที่  29  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี (COVID - 19) ให้จัดการเรียนการสอนแบบ On - Line ..
เลื่อนเปิดภาคเรียน..
(วันที่  15  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
การเลื่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ..
บริการตัดผม..
(วันที่  5  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
บริการตัดผม ฟรี! สำหรับประชาชนทั่วไป ณ หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ..
รุ่นที่ 130/1..
(วันที่  5  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/1 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน....
ปฎิทินการเปิด - ปิดเรียน ปีการศึกษา 2564..
(วันที่  5  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
กำหนดการรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี..
รุ้นที่ 130/2..
(วันที่  2  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน..
วิชาตัดผมชาย..
(วันที่  1  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาตัดผมชาย สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ รายละเอียดดังแนบ .... ..
วิชาแต่งเล็บและต่อเล็บอะคริลิคและการเพ้นท์เล็บ..
(วันที่  1  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาแต่งเล็บและต่อเล็บอะคริลิคและการเพ้นท์เล็บ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ รายละเอียดดังแนบ ....
ต่อขนตา..
(วันที่  1  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาต่อขนตา สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ รายละเอียดดังแนบ .. ..
นวดแก้อาการ..
(วันที่  1  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชานวดนวดนวดแก้อาการ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ รายละเอียดดังแนบ ....
นวดแก้อาการ..
(วันที่  1  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชานวดนวดแก้อาการ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ รายละเอียดดังแนบ ....
นวดไทยแบบเชลยศักดิ์..
(วันที่  1  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชานวดนวดไทยแบบเชลยศักดิ์ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ รายละเอียดดังแนบ ..
นวดประคบสมุนไพร..
(วันที่  1  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชานวดประคบสมุนไพร สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ รายละเอียดดังแนบ ..
แจ้งการเปลี่ยนแปลง..
(วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2564)
#แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิดเรียน - ปิดเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ปกติ) ปีการศึกษา 2564 ..
การเรียนการสอนแบบonlien..
(วันที่  27  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2564)
ประการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) งดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากทางวิทยาลัยฯ ..
การรับสมัครระยะสั้น..
(วันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น # แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม รายละเอียดังแนบ..