ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/2 เริ่มเรียน 17 มกราคม 2565 (วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)

เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน