ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/2 เริ่มเรียน 17 มกราคม 25..

เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/1 เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน ..

เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/1 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน.. .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิย..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... .. .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาเสื้อลูกไม้ ..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาเสื้อลูกไม้ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาจัดดอกไม้แบบสา..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาจัดดอกไม้แบบสากล สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ ...... อ่านต่อ

ติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืน..

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129/2 สามารถติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืนได้ ณ ห้องการเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความ..

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน วันที่ 16 กันยายน 2564 ณ แผนกวิชาอาหาร-ขนม อาคารระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ฝึกอบรมวิชาขนมไทยเมนู “บัวหิมะ” วิทยากร.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รอบเพิ่มเ..

วิทยาลัยสารพัดช่าง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รอบเพิ่มเติม)....รีบมาสมัครนะคะ.. อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 6) วันที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมไผ่ทอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี .. อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความ..

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน (วันที่ 3) ณ แผนกวิชาอาหาร-ขนม อาคารระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รอบเช้าฝึกอบรมวิชาอาหารไทยเมนู “ข้าวมันไก่” วิทยากรโด.. อ่านต่อ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ส..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักเรียนทุน กสศ. ให้กับนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู.. อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้มีความ..

นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสนั่น มูลสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับนัก.. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด