ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ..
(วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 เปิดเรียนวันที่ 23 มกราคม 2566 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 >> ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565..
(วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เปิดเรียนวันที่ 31 ตุลาคม 2565 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 >> ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) ..
(วันที่  26  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) มีหลากหลายวิชา สนใจติดต่อสอบถามงานทะเบียน 042-221170 ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565..
(วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 >> ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 ..
(วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1..
(วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1..
(วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1..
(วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน..
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2..
(วันที่  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.65 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์..
(วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)
แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบพิเศษ รุ่นที่ 130/1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนกับครูเอกภพ บุญอุ้ม โทร.086-2303958 ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาไฟฟ้า..
(วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชางานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้... ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและขนม..
(วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาแต่งหน้าเค้กด้วยวิปปิ้งครีม สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม..
(วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาตัดผมซาลอนเบื้องต้น / ซอยผมชายฟรีสไตล์ / บาร์เบอร์ซาลอนเบื้องต้น สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... ..
รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/2 เริ่มเรียน 17 มกราคม 2565..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน ..
รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/1 เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน 2564..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/1 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน.. ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... .. ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาเสื้อลูกไม้ ..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาเสื้อลูกไม้ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาจัดดอกไม้แบบสากล..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาจัดดอกไม้แบบสากล สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ ......
ติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืน..
(วันที่  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2564)
ผู้สมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129/2 สามารถติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืนได้ ณ ห้องการเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ..