ข่าววิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 134/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ..
(วันที่  8  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2566)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 134/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - วันที 6 ตุลาคม 2566 เปิดเรียนวันที่ 16 ตุลาคม 2566 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 , 042-241911>> ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566..
(วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2566)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 >> ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566..
(วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2566)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 >> ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ..
(วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 เปิดเรียนวันที่ 23 มกราคม 2566 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 >> ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565..
(วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เปิดเรียนวันที่ 31 ตุลาคม 2565 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 >> ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) ..
(วันที่  26  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) มีหลากหลายวิชา สนใจติดต่อสอบถามงานทะเบียน 042-221170 ..
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565..
(วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2565)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 >> สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ >> งานทะเบียน 042-221170 >> ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 ..
(วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1..
(วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1..
(วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1..
(วันที่  9  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน..
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2..
(วันที่  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.65 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์..
(วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)
แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบพิเศษ รุ่นที่ 130/1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนกับครูเอกภพ บุญอุ้ม โทร.086-2303958 ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาไฟฟ้า..
(วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชางานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้... ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและขนม..
(วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาแต่งหน้าเค้กด้วยวิปปิ้งครีม สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม..
(วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาตัดผมซาลอนเบื้องต้น / ซอยผมชายฟรีสไตล์ / บาร์เบอร์ซาลอนเบื้องต้น สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... ..
รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/2 เริ่มเรียน 17 มกราคม 2565..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน ..
รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/1 เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน 2564..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/1 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน.. ..
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม..
(วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)
รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... .. ..