ข่าววิชาชีพระยะสั้น

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 (วันที่  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.65 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน