ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ (วันที่  24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบพิเศษ รุ่นที่ 130/1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนกับครูเอกภพ บุญอุ้ม โทร.086-2303958