ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/1 เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน 2564 (วันที่  14  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)

เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/1 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน..