ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาไฟฟ้า (วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชางานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้...