ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม (วันที่  8  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564)

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาตัดผมซาลอนเบื้องต้น / ซอยผมชายฟรีสไตล์ / บาร์เบอร์ซาลอนเบื้องต้น สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ ....