ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมชมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สถานีบริการ ปั้มน้ำมัน ปตท. สวัสดิการกองบินที่ 23 อุดรธานี (วันที่  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมชมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2565 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - วันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ สถานีบริการ ปั้มน้ำมัน ปตท. สวัสดิการกองบินที่ 23 อุดรธานี