ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่  12  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี