ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี แสดงความยินดีและต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ ที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ (วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564)

นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ และนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ผู้ย้ายมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี