ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ (วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ แสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย