ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (วันที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2566)

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี