ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน ณ ร้าน M tree & garden (วันที่  3  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564)

วันที่ 3 กันยายน 2564 นักศึกษา ปวส.1 สาขาดิจิทัลกราฟิก ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน ณ ร้าน M tree & garden 375 ม.1 บ้านขาว ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี