ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (วันที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565)

นอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี