ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ร้องเพลงไทยสากล ร้องเพลงสากล วงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากล (วันที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565)

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ร้องเพลงไทยสากล ร้องเพลงสากล วงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากล ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี