ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (กสศ.)โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (วันที่  16  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565)

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะผู้บริหาร ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (กสศ.) และคณะทำงานทีมหนุนเสริม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมลงพื้นที่โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี