ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์..

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบพิเศษ รุ่นที่ 130/1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนกับครูเอกภพ บุญอุ้ม โทร.086-2303958 .. อ่านต่อ

ปฏิทินการรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษ..

ปฏิทินการรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2565 .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาไฟฟ้า..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชางานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้... .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและขน..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาแต่งหน้าเค้กด้วยวิปปิ้งครีม สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวยแล..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาตัดผมซาลอนเบื้องต้น / ซอยผมชายฟรีสไตล์ / บาร์เบอร์ซาลอนเบื้องต้น สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... .. อ่านต่อ

รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/2 เริ่มเรียน 17 มกราคม 25..

เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน .. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอ..

การดำเนินงานตามแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร้าน L-Deaf Cactus ของนักเรียน ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ได้จัดทำกิจกรร.. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศในกา..

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐวัช จุลพล นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยจัดแข่งขัน ณ วิทยาลัยการอาชีพ.. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศในกา..

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเพ็ญนภา พิเคราะห์ นักศึกษา ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานทักษะรักการอ่าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยจัดแข่งขัน ณ วิทยาล.. อ่านต่อ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านร..

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองฯฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู.. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้รับการประเมินโครงการ..

ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้รับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการขยายผลสู่ชุมชนบ้านหนองตอ ผ่านทางระบบ ZOOM ณ .. อ่านต่อ

การตรวจประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั..

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านหนองตอ ซึ่งเป็นชุมชนเครือข่ายจากการขยายผลจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ณ บ้านหนองตอ ต.เชียงยืน อ.เมือ.. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด

ค้นหา เอกสารทั้งหมด