ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 เปิดเรียนวันที่ 23 .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เปิดเรียนวัน.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ)..

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) มีหลากหลายวิชา สนใจติดต่อสอบถามงานทะเบียน 042-221170 .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 >> .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 19 กันยายน 2565 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเ..

นายอุดม อินต๊ะวัย รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้อง.. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมโครงการสัมมนาเช..

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ และครูพัชรี ลีปรีชานนท์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ .. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดข่างได้ต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือ ผู..

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปกติ .. อ่านต่อ

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา..

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นำโดยท่านรองยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศ.. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตรกา..

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับมอบเกียรติบัตรการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ.. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมโครงการแนะแนว เ..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมโครงการแนะแนว เปิดโลกอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และงานแนะแนว ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ บริเวณโดม โรงเรียนสตรีราชินูท.. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด

ค้นหา เอกสารทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ