ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 เปิดเรียนวันที่ 23 .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เปิดเรียนวัน.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ)..

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) มีหลากหลายวิชา สนใจติดต่อสอบถามงานทะเบียน 042-221170 .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 >> .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโ..

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมร่มไทร .. อ่านต่อ

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูผู้ควบค..

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูผู้ควบคุม การแข่งขัน​ทักษะ​วิชาชีพ รถจักรยานยนต์​ไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทน.. อ่านต่อ

ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งปร..

นอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุดรธานี.. อ่านต่อ

การแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุดรธ..

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 32 ประจำ.. อ่านต่อ

ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูแนะแนวนักเ..

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมออกแนะแนวนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน, โรงเรียนบ้านหนองหลอด และโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์.. อ่านต่อ

ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารทุนนวัตกรรมสาย..

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ คณะผู้บริหาร ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ .. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด

ค้นหา เอกสารทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ