ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/2 เริ่มเรียน 17 มกราคม 25..

เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครระยะสั้นรุ่น 130/1 เริ่มเรียน 1 พฤศจิกายน ..

เปิดรับสมัครนักศึกษา วิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/1 มาเลือกสมัครกันได้เลยนะคะ #สนใจเรียนวิชาชีพอะไรบ้าง..........สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทะเบียน.. .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิย..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... .. .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาเสื้อลูกไม้ ..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาเสื้อลูกไม้ สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ .... .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาจัดดอกไม้แบบสา..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น วิชาจัดดอกไม้แบบสากล สมัครกันได้เลยนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ ...... อ่านต่อ

ติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืน..

ผู้สมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 129/2 สามารถติดต่อขอรับค่าลงทะเบียนคืนได้ ณ ห้องการเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณาหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ..

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมนายอภิเดช สารคำ รองฯฝ่ายวิชาการ และนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย.. อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ภาค..

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ,นายอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อม.. อ่านต่อ

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด..

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช .. อ่านต่อ

พิธีกรรมก่อนบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิษณุกรรม..

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะครู เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมกันทำพิธีกรรมก่อนบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิษณุกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัย.. อ่านต่อ

ความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านเลื่อม..

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูของวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าพบคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเ.. อ่านต่อ

ต้อนรับ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศ..

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธาน.. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด