ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ)..

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) รุ่น 130/2 มีหลากหลายวิชา สนใจติดต่อสอบถามงานทะเบียน 042-221170 .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 3 มกราคม 2566 >> ส.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 3 ตุลาคม 2565 >> ส.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 >> .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 >>.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินให้คุณครูพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา และคุณค..

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินให้คุณครูพิมพ์ พิมพ์ชนกธาดา และคุณครูทัศนวรรณ คงสมบัติ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อ.. อ่านต่อ

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีก..

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดทำโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคา.. อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10..

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี .. อ่านต่อ

ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานปร..

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับ ปวช.และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1.. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร..

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเรือนจำกลางอุดรธานี ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 อาคารอำนวย วิทยาลัยสารพั.. อ่านต่อ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิช..

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ .. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด

ค้นหา เอกสารทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครูเรือนแถว 6 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)