ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ)..

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) มีหลากหลายวิชา สนใจติดต่อสอบถามงานทะเบียน 042-221170 .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 >> .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน.. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 11 สิงหาคม 2565 .. อ่านต่อ

การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระ..

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในวันที.. อ่านต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ป..

นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายงานและความร่วมมือ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันอั.. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วม..

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา MOU ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน .. อ่านต่อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังข..

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ .. อ่านต่อ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ยินดีต้อนรับ นายสถาพร จ..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ยินดีต้อนรับ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ท่าน ที่ได้แต่งตั้งเข้ารับราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี .. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด

ค้นหา เอกสารทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ