ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ)..

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) มีหลากหลายวิชา สนใจติดต่อสอบถามงานทะเบียน 042-221170 .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 131/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 >> .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน.. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีจัดโครงการป้องกันและแก้ไ..

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาทและการพนันในสถานศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมร่มไทร ชั้น 3 .. อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดอาชีวศึกษาเ..

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดอาชีวศึกษาเพื่อผู้เรียนพิการบกพร่องทางการได้ยิน โดยดร.บุญส่ง.. อ่านต่อ

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเ..

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการ พร้อมนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเส.. อ่านต่อ

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ..

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการการศึกษา 2564 .. อ่านต่อ

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ง..

ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ให้การต้อนรับดร.ชาติชาย เกตุพรหม และผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา .. อ่านต่อ

ธุรกิจ สบู่กระชาย ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอา..

ธุรกิจ สบู่กระชาย ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ราคาก้อนละ 35 บาท สรรพคุณ สบู่กระชาย รักษา 9 ปัญหาผิว! .. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด

ค้นหา เอกสารทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการอาหารครัวเย็น
ประกาศ ผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP)
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ