ข่าววิชาชีพระยะสั้น

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถาม และสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น..

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรพิเศษ รุ่น 130/1 สนใจสอบถามและสมัครได้ที่งานทะเบียน.. อ่านต่อ

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130..

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 130/2 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.65 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์..

แผนกวิชาช่างยนต์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบพิเศษ รุ่นที่ 130/1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เรียนกับครูเอกภพ บุญอุ้ม โทร.086-2303958 .. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ กำหนดการปิดเรียน (เพิ่มเติม)..

ตามประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกวิชา ทุกระดับชั้น จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 17 - 28 มกราคม 2565 .. อ่านต่อ

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ..

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองฯฝ่ายวิชาการ และนางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีให.. อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียน หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เปิดรับสมัครนักเรียน หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (บกพร่องทางการได้ยิน) ปีการศึกษา 2565 สนใจสอบถามการรับสมัครได้ที่งานทะเบียน .. อ่านต่อ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ..

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและส่งเสริมทักษะภาษาต.. อ่านต่อ

นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง..

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมชมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2565 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - วันที่ 4 มก.. อ่านต่อ

นายณัฐวัช จุลพล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกา..

นายณัฐวัช จุลพล นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ป.. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด

ค้นหา เอกสารทั้งหมด