ข่าววิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 134/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - วันที 6 ตุลาคม 2566 เปิดเรียนวันที่ 16 ตุลา.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เปิดเรียนวันจัน.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 133/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เปิดเร.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566 เปิดเรียนวันที่ 23 .. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 13..

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 132/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เปิดเรียนวัน.. อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ)..

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) มีหลากหลายวิชา สนใจติดต่อสอบถามงานทะเบียน 042-221170 .. อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาช..

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ รองผู้อำนวยการ.. อ่านต่อ

รับโล่และเกียรติบัตรพิธีเชิดชูเกียรติ การประเมินผล..

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมด้วย นางยุพาวดี ศิริปีริด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางพัชรี ลีปรีชานนท์ หัวหน้างานศูนย์.. อ่านต่อ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับกา..

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA.. อ่านต่อ

การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรร..

ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2566การศึกษาดูงานสถานประกอบการ ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ งบประมาณปี 2566 (รุ่น 5) ณ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม และ.. อ่านต่อ

กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566..

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เรื่อง กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566.. อ่านต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีศึกษาดูงานการดำเน..

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายสุรสิทธิ์ ดรละคร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเ.. อ่านต่อ:: วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และวิชาชีพระยะสั้น การบริหารการศึกษาของวิทยาลัย มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา และบริการสังคม โดยยึดหลักปรัชญา การศึกษาเพื่ออาชีพและพัฒนาสังคม โดยตลอด

ค้นหา เอกสารทั้งหมด