ประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารมอบดอกไม้จันทร์เพื...

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารได้เดินทางเข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชกา... [อ่าน : 9 ครั้ง]

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของช...

ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายสนั่น มูลสาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธ... [อ่าน : 8 ครั้ง]

การประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม...

ในวันพฤหัสบดี ที่19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00น ได้มีการประชุมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของอาชีวศึกษาจังหวัด... [อ่าน : 9 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชก...

ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร พร้อมด้วยนักเรียน-นักศึกษา ว... [อ่าน : 10 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำร...

อบรมประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 62 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รางวัลที่ภาคภูมิ
รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ...

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เป็นตัวแทนเข... [อ่าน : 9 ครั้ง]

เชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเ...

นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นายทองจันทร์ ประทุมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่าย... [อ่าน : 10 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครเรียน

... [อ่าน : 78 ครั้ง]

รับสมัครถึง 13 ตุลาคม 2560 เปิดเรียน 16 ตุลาคม 2560 [อ่าน : 338 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครู/บุคลากร

กันยายน [อ่าน : 19 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน/นักศึกษา

นายชาญชัย แสนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณ... [อ่าน : 15 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม