ประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ...

การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐ... [อ่าน : 35 ครั้ง]

พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึก...

‘’สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา’’ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึ... [อ่าน : 22 ครั้ง]

ปฐมนิเทศโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ...

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้จัดปฐมนิเทศโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25... [อ่าน : 28 ครั้ง]

รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเ...

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศอง... [อ่าน : 30 ครั้ง]

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑ...

คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวา... [อ่าน : 26 ครั้ง]

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญท... [อ่าน : 24 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รางวัลที่ภาคภูมิ
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการ...

เช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้ให้เกียรต... [อ่าน : 9 ครั้ง]

รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ...

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เป็นตัวแทนเข... [อ่าน : 32 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครู/บุคลากร

กันยายน [อ่าน : 59 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน/นักศึกษา

นายชาญชัย แสนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณ... [อ่าน : 59 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครเรียน
  • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 122/2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 - 8 ม.ค. 2561 (เผยแพร่ 30 พย. 60)[อ่าน : 101 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ (แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย) (เผยแพร่ 30 พย. 60)[อ่าน : 39 ครั้ง]
  • แผนกวิชาช่างยนต์ รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น เพื่อไปสอบขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมรถยนต์ และจักรยานยนต์ เปิดตรวจสอบสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รับสมัคร ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เปิดเรียน ๖ มกราคม ๒๕๖๑ สมัครที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี หรือ ครูพรชัย ๐๘๙...[อ่าน : 32 ครั้ง]
  • ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ (ช่างยนต์) (เผยแพร่ 23 พย. 60)[อ่าน : 32 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ประกาศ การสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีดีเซลพร้อมแท่นเช็คและล้างหัวฉีดดีเซลระบบคอมม่อนเรลพร้อมโปรแกรมข้อมูลปั้มรถยนต์แบบ ZEXEL จำนวน...[อ่าน : 43 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
  • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดั่งแนบเอกสาร[อ่าน : 12 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 28 ครั้ง]
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 15 ครั้ง]
  • แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 3 พย. 60)[อ่าน : 24 ครั้ง]
  • แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินงานโครงการ (เพ่ิ่มเติม) ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 3 พย. 60)[อ่าน : 15 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม