ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูแนะแนวนักเรียน (วันที่  21  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากรณ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมออกแนะแนวนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน, โรงเรียนบ้านหนองหลอด และโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์