ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญตักบาตรและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (Merry Christmas and happy new year 2022) (วันที่  30  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (Merry Christmas and happy new year 2022) ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี