ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายณัฐวัช จุลพล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย เพื่อไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติ (วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564)

นายณัฐวัช จุลพล นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดยโสธร