ประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ...

การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐ... [อ่าน : 8 ครั้ง]

พิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึก...

‘’สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา’’ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึ... [อ่าน : 10 ครั้ง]

ปฐมนิเทศโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ...

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้จัดปฐมนิเทศโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25... [อ่าน : 20 ครั้ง]

รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเ...

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศอง... [อ่าน : 18 ครั้ง]

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มณฑ...

คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวา... [อ่าน : 17 ครั้ง]

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญท... [อ่าน : 18 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รางวัลที่ภาคภูมิ
รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ...

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เป็นตัวแทนเข... [อ่าน : 24 ครั้ง]

เชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการดำเ...

นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี นายทองจันทร์ ประทุมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่าย... [อ่าน : 24 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครู/บุคลากร

กันยายน [อ่าน : 45 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน/นักศึกษา

นายชาญชัย แสนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณ... [อ่าน : 49 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครเรียน
รับสมัคร ปวช.

... [อ่าน : 163 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ประกาศ การสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีดีเซลพร้อมแท่นเช็คและล้างหัวฉีดดีเซลระบบคอมม่อนเรลพร้อมโปรแกรมข้อมูลปั้มรถยนต์แบบ ZEXEL จำนวน...[อ่าน : 32 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 8 ครั้ง]
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 2 ครั้ง]
  • แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 3 พย. 60)[อ่าน : 19 ครั้ง]
  • แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินงานโครงการ (เพ่ิ่มเติม) ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 3 พย. 60)[อ่าน : 14 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม